خدمات

تهیه متریال و تجهیزات

تهیه متریال و تجهیزات

تهیه متریال و تجهیزات


تهیه متریال و تجهیزات تامین تخصصی قطعات مورد نیاز در تجهیزات حرارتی و برودتی از جمله فعالیتهای شرکت رویان مبدل میباشد. آشنایی کامل با استانداردها و ارتباطات موثر با سازندگان خارجی سبب گردیده است تا بخش بازرگانی شرکت رویان مبدل بتواند با کیفیت مطلوب در این زمینه فعالیت نماید.

تعمیرات، بازسازی و نصب

تعمیرات، بازسازی و نصب


شرکت رویان مبدل با دارا بودن تجارب و امکانات مورد نیاز آمادگی انجام تعمیرات ، بازسازی و نصب تجهیزات حرارتی و برودتی را دارد . انجام فعالیتهای Retubing و رسوب زدایی مبدلهای حرارتی از جمله اینگونه فعالیت ها است.

بهینه سازی و جایگزینی

بهینه سازی و جایگزینی


آشنایی با طراحی و اصول عملکرد تجهیزات حرارتی و برودتی باعث شده است تا چنانچه نیاز به بهینه سازی یا جایگزینی تجهیز وجود داشته باشد شرکت رویان مبدل بتواند همکاری موثری در این خصوص داشته باشد.

مهندسی و مشاوره

مهندسی و مشاوره


تجارب حاصل از انجام پروژه های متعدد ، آشنایی با استانداردهای معتبر بین المللی و دراختیار داشتن آرشیو فنی غنی، قابلیت منحصر بفردی را برای انجام فعالیت های مشاوره مهندسی بوجود آورده است. شرکت رویان مبدل وظیفه مشاوره مهندسی در زمینه تجهیزات حرارتی و برودتی در صنایع بزرگی همچون مجتمع فولاد مبارکه را بر عهده داشته است.

طراحی و ساخت

طراحی و ساخت


آشنایی با استانداردهای معتبر جهانی، به کارگیری کارشناسان ورزیده ، استفاده از نرم افزارهای پیشرفته مهندسی، دسترسی به مواد اولیه مرغوب و نظارت دقیق و کنترل کیفیت، سبب گردیده است شرکت رویان مبدل بتواند در زمینه طراحی و ساخت رضایت کامل کارفرمایان را فراهم آورد.