مبدل های حرارتی سفارشی

رویان مبدل در طراحی و ساخت مبدل های حرارتی مطابق با نیاز کارفرمایان در صنایع مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، صنایع غیر آهنی، صنایع غذایی و صنایع شیمیایی متخصص است. تیم مجرب رویان می تواند طراحی مکانیکال و ترمال مبدلهای حرارتی مختلف را انجام دهد و طرح های نهایی مطابق با استانداردهای ASME, API, TEMA و ISO ساخته می شوند. 

رویان مبدل با استفاده از نرم افزارهای روز برای شبیه سازی و طراحی حرارتی-سیالاتی، تیم مجرب مکانیکال و تجربه دهه ها طراحی و تولید، همراه کارفرما خواهد بود تا راه حلی سفارشی برای حل مسئله انتقال حرارت و تولید مبدل حرارتی مورد نیاز، به دست آید.

راه حلی ایمن و مطمئن

تیم رویان مبدل با درک شرابط و اهمیت فرآیند خاص کارفرما، طرحی برای مبدل حرارتی مورد نیاز ارائه می دهد که در آن فرآیند ایمن باشد، موثر باشد و همچنین قابلیت بازرسی و نگهداری و تعمیرات را داشته باشد. 

به همین منظور، تمامی طرح ها توسط واحد طراحی و مهندسی، اعتبار سنجی شده و تولید مطابق با استانداردهای روز دنیا انجام می شود. پس از تولید محصول سفارشی، واحد کنترل کیفیت محصولات را تایید کرده و بسته بندی مبدل حرارتی مطابق با نیاز کارفرما انجام می شود. محصول نهایی با روش حمل مناسب به مشتری تحویل می شود. 

استانداردهایی که در تولید مبدلهای حرارتی توسط رویان مبدل اجرا می شوند عبارتند از: 

  • ASME – Section VIII, DIV 1
  • TEMA C for general applications
  • TEMA B for chemical manufacturing
  • TEMA R and API-660 for refining operations
  • ASME 3A for sanitary dairy, food and personal care applications