مبدل حرارتی گرافیتی

 

برای تبادل انرژی بین سیالات خورنده (اسیدی یا بازی)، از مبدل های حرارتی گرافیتی استفاده می شود. این نوع مبدل حرارتی، در برابر خوردگی بسیار مقاوم است. مبدل حرارتی گرافیتی در صنایع پتروشیمی، شیمیایی، دارویی و فولادی استفاده می شود.

رویان مبدل، مبدلهای گرافیتی را مطابق با نیاز کارفرما طراحی کرده و طبق استانداردهای روز دنیا تولید می کند. مبدلهای گرافیتی ساخت رویان مبدل از مقاومت مکانیکی بالا، طول عمر بالا و ایمنی بالا در فرآیندهای مختلف برخوردار است.

عملکرد مبدل گرافیتی

مبدل گرافیتی از یک یا چند المان گرافیتی تشکیل شده است. به هر کدام از این المانها، بلوک گرافیتی گفته می شود. هر بلوک گرافتی، نوعی مبدل حرارتی است. مطابق شکل، سیال فرایند (Process Fluid) از یک سمت بلوک جریان دارد و سیال سرویس از سمت دیگر جریان یافته و این دو سیال با یکدیگر مخلوط نمی شوند. به این حالت جریانها، جریان متقاطع گفته می شود. 

با طراحی هندسه بلوکهای گرافیتی و محاسبه تعداد آنها، مبدل حرارتی گرافیتی طراحی خواهد شد. رویان مبدل با استفاده از نرم افزارهای روز دنیا و دانش فنی، مبدل حرارتی گرافیتی مورد نیاز کارفرما را طراحی می کند. در طراحی مبدل حرارتی گرافیتی، افت فشار مناسب و دمای هدف سیال مطابق با خواسته کارفرما لحاظ می شود. 

رویان مبدل با اتکا به تیم فنی مجرب خود، اولین شرکتی است که بومی سازی مبدلهای گرافیتی را انجام داده است. 

ویژگیهای مبدل حرارتی گرافیتی ساخت رویان مبدل