تهیه متریال و تجهیزات

تهیه متریال و تجهیزات


تهیه متریال و تجهیزات تامین تخصصی قطعات مورد نیاز در تجهیزات حرارتی و برودتی از جمله فعالیتهای شرکت رویان مبدل میباشد. آشنایی کامل با استانداردها و ارتباطات موثر با سازندگان خارجی سبب گردیده است تا بخش بازرگانی شرکت رویان مبدل بتواند با کیفیت مطلوب در این زمینه فعالیت نماید.

Comments are disabled.